Menu

Warto zobaczyć

transport ponadgabarytowy

Oczywiście, że się da ALKARO TEAM LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Traugutta 4 05870 Błonie


Nie wszystko jest wymiarowe i robione pod kątem załadunku na paletę czy kartonu. Często elementy konstrukcyjne wiatraków, słupów czy łodzi wymagają specjalnych środków do ich przewozu. Transport ponadgabarytowy obwarowany jest wieloma przepisami, których trzeba przestrzegać aby nie narazić innych użytkowników ruchu na niebezpieczeństwo. Nie ogranicza się on tylko do odpowiedniego oświetlenia i pilota prowadzącego. To dużo więcej. To mnóstwo wypełniania dokumentów i papierów związanych z przewozem. Nie każda firma jest w stanie podjąć się takiego zadania. Nie jest ono jednak problemem dla firmy Alkaro. Transport ponadgabarytowy jest jedną ze świadczonych przez nią usług. Doskonałe zaplecze w postaci przeszkolonych kierowców i niezawodnych aut to kapitał, który ma firma. Korzysta z niego właśnie podczas tych nietypowych przewozów. Portfolio firmy jest dużo bogatsze i nie ogranicza się tylko do usług krajowych. Alkaro z powodzeniem działa również poza granicami kraju realizując przewozy w sposób bezpieczny i skuteczny.